Санпропускник розробка і впровадження НАССР / ХАССП

Устаткування санпропускник розробка і впровадження НАССР / ХАССП ISO 22000

Одним з ключових умов для експорту українських продуктів харчування на ринок ЄС є їх відповідність стандартам якості і безпеки, в тому числі системи НАССР. Незважаючи на те, що з березня 2013 року НАССР є обов’язковою до впровадження на всіх українських підприємствах харчової промисловості, відповідає цим стандартам лише кілька сотень компаній. В основному це підприємства, які мали досвід експорту продуктів харчування на ринки країн ЄС до підписання Угоди про асоціацію.

Але з 1 січня 2016 року за умовами підписаної Угоди підприємства-виробники продуктів харчування і с/г продукції не зможуть продавати свою продукцію навіть на території України, якщо вона не буде відповідати вищевказаним стандартам. Це означає, що виробникам вже сьогодні варто задуматися про впровадження стандартів НАССР на своїх підприємствах.

Санпропускник станции гигиены ХАССП

Станції для гігієни санпропускник / Передісторія НАССР

Як і ряд інших стандартів і технологій, система НАССР перекочувала в харчову промисловість з військово-космічної сфери. Система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичних точок контролю) була розроблена американським аерокосмічних агентством NASA в 1959 році для виробництва безпечних продуктів харчування для американських космонавтів. На початок 70-х років за підтримки ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН) і ФАО (Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), а також ряду інших інституцій система була адаптована під потреби масової харчової промисловості.

В ЄС дотримання стандартів НАССР є обов’язковим з грудня 1995 року (Директива ЄС 93/43/ЄЕС «ПРО гігієну продуктів харчування»). Міжнародним стандартом, який встановлює уніфіковані вимоги до застосування системи HACCP, є ISO 22000:2005 “Система управління безпекою харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга», опублікований в 2005 році.

Санпропускник для рук

Технології /  Основні принципи і цілі НАССР

Система стандартів НАССР по суті є зведенням принципів і вимог до організації виробництва продуктів харчування. Дана система базується на 7 принципах:

Проведення аналізу небезпечних факторів (ризиків) на всіх етапах життєвого циклу продукції.

 1. Визначення критичних контрольних точок (ККТ).
 2. Встановлення критичних меж для кожної ККТ.
 3. Розробка вимог для моніторингу кожної ККТ.

Завдання коригувальних дій, які робляться при відхиленні ККТ від встановлених критичних меж.

 • Розробка процедур для перевірки надійності функціонування системи HACCP.
 • Розробка відповідної системи ведення документообігу для збору даних в рамках системи показників HACCP.

Дані принципи також відображають стадії, через які проходить підприємство, впроваджуючи систему критеріїв HACCP. Основною метою уніфікованої системи є встановлення загальних, міжнародно визнаних правил організації виробництва і зберігання продуктів харчування. Відповідність продукції стандартам HACCP дає її виробникам зелене світло для доступа на міжнародні ринки, в тому числі і ринки країн ЄС.

Санпропускник для обуви станции для гигиены ХАССП

Санпропускник для гігієни та санітарії НАССР в Україні

Вимоги НАССР вже є обов’язковими для українських виробників, проте лише невелика їх частина керується цими стандартами у своєму виробництві. Станом на квітень 2013 року система НАССР була впроваджена на 488 підприємствах, 98 підприємств перебували на стадії впровадження, при цьому на сьогоднішній день налічують понад 14 тис. підприємств, де потрібно впровадити стандарти.

В Україні впровадження стандартів НАССР регулюється низкою законодавчих актів, зокрема: 1) ДСТУ 4161-2003 “Система управління безпечністю продуктів харчування. Вимоги»; 2) ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Правило до будь-яких організацій харчового ланцюга»; 3) ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів»; 4) ДСТУ-П ISO/TS 22004:2009 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005», а також іншими документами.

Станції гігієни та санітарії / Рівень впровадження НАССР

Навіть незважаючи на розроблену законодавчу базу, рівень впровадження НАССР на національних підприємствах харчової промисловості залишається низьким. Це викликано низкою факторів:

 • відсутній попит на сертифіковану продукцію на внутрішньому ринку;
 • інституції, в чиї функції входить контроль якості та стандартів безпеки харчової продукції, виконують свою роботу неефективно;
 • у самих підприємств немає стимулів впровадження системи HACCP з-за високих фінансових і трудових витрат, необхідних для цього, а також відсутність державної підтримки;
 • менеджмент більшості підприємств харчової промисловості не розуміє, що ці стандарти є запорукою конкурентоспроможності їх продукції і полегшують вихід на ринки країн ЄС.

Що дає виробникам відповідність стандартам НАССР

Согласно обязательствам, взятым на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации, внедрять HACCP украинским предприятиям все же придется. И чем раньше они это сделают, тем будет лучше как для них, так и для отрасли в целом. Можно выделить следующие преимущества внедрения стандартов HACCP для производителей:

 • доступ на рынки стран-членов ЕС;
 • повышение конкурентоспособности продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
 • приведение технологических стандартов производства продуктов питания в соответствие европейским;
 • увеличение инвестиционной привлекательности пищевой отрасли;
 • економія коштів підприємствами за рахунок скорочення кількості зіпсованої продукції, а також випадків повернення з-за невідповідності вимогам якості та безпеки;
 • підвищення кваліфікації персоналу підприємств харчової промисловості і т. д.

Таким чином, приведення продукції у відповідність зі стандартами HACCP є ще однією вимогою, яке необхідно виконати українським підприємствам харчової промисловості в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *